Energiepremies via de netbeheerder

Voor 2015 zijn er geen wijzigingen voor de energiepremies die via de netbeheerder Eandis of Infrax aangevraagd en uitbetaald worden.

Een definitieve beslissing van de Vlaamse overheid over het afbouwen van deze premies wordt in de loop van 2015 verwacht, maar de wijzigingen zullen in principe pas ingaan vanaf 1 januari 2016. Voor dergelijke premies is het telkens de factuurdatum die telt.

Voor het na-isoleren van gevels blijft dit dus 15 € per m2 (Vanaf 8cm dikte)

Tel: 0476 653 553
Email: info@mabrick.be
8540 Deerlijk
Veemeersstraat 5