Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt (notariële akte) én dat pand binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan bij de kredietgever naast de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. De rente die u voor dat renovatiekrediet betaalt, wordt door de Vlaamse overheid terugbetaald (rentesubsidie).

Onderstaande voorwaarden en bedragen gelden tot eind 2022. Bij aankoop (notariële akte) vanaf 2023 komen er wijzigingen. Het renteloos renovatiekrediet wordt vervangen door een renovatiekrediet met rentesubsidie. 

  • Het renteloze renovatiekrediet is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt vanaf 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
    (Wie een woning of appartement met slechte energieprestatie na erfenis of geschonken krijgt en binnen de 5 jaar grondig renoveert,
    • kon in aanmerking komen voor de Energielening+ (tot 31 augustus 2022)
    • kan vanaf 1 september 2022 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening.)

Voor alle info: https://www.vlaanderen.be/renteloos-renovatiekrediet-rentesubsidie-bij-energierenovatie-na-aankoop

Tel: 056 892 990
Email: info@mabrick.be
8540 Deerlijk
Veemeersstraat 5